[1]

Türkiye’nin Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı Hazır

29.3.2012 Genç işsizliğini azaltmak hedefiyle Ocak 2010’da hazırlanmaya başlanan Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı, 16 Kasım 2011 Çarşamba günü Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Namık Ata, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Shahid Najam ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Vekili Kazım Yiğit ile TİSK, DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Başkanları’nın da katıldığı bir toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı. Eylem Planı çerçevesinde işgücü piyasasında dezavantajlı gruplar arasında yer alan gençler ile kadınların istihdamının artırılarak ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması hedefleniyor.
[1]
Tasarım ve Programlama: RT İnternet Hizmetleri